Bericht van Pater Piet Tuijp 25 maart 2009

Bericht van Pater Piet Tuijp 25 maart 2009

Het is al weer enige tijd geleden dat ik informatie zond over de voortgang van de school. De school leidt een bloeiend bestaan. Dagelijks volgen een kleine 300 leerlingen les. alle lokalen worden goed gebruikt en de school voorziet in een grote behoefte hier in de omgeving van Sorong. Om precies te zijn: het afgelopen jaar volgden 229 leerlingen een Mavo opleiding en 56 leerlingen een opleiding op Havo niveau. Bijna 50% van deze kinderen zijn afkomstig ver uit het binnenland van de zogenaamde Vogelkop. In dit binnenland zijn voor deze kinderen helemaal geen mogelijkheden om les te volgen. Leerlingen en ook leraren zijn zeer enthousiast en vaak wordt mij gevraagd om woorden van dank uit te spreken aan de mensen van Molenaar & Zwarthoed. En dat doe ik dan ook graag. 

De beste leerlingen worden door de onderwijzers geselecteerd om in de stad Sorong de middelbare school verder te volgen. Dit niveau ligt veelal hoger dan op scholen in het binnenland, maar in de praktijk blijkt dat onze kinderen na een half jaar goed de aansluiting vinden. 

Als je een nieuwe school start blijkt dat je een aantal zaken nog niet of niet voldoende beschikbaar hebt. Zo bleken we volstrekt te weinig boekenkasten te hebben en ook bleek dat we niet beschikte over een aantal essentiële boekwerken. Voorts willen we de leerlingen de beginselen van scheikunde bijbrengen. Dat kost geld en dat hebben we niet in onze beperkte begroting beschikbaar. 

Gelukkig verklaarde Molenaar & Zwarthoed zich bereid om de kosten daarvan via een aanvullend project te financieren. Fantastisch natuurlijk. De leraren kunnen met deze middelen een aantal attributen voor het vak scheikunde aanschaffen. Verder kunnen we boeken aanschaffen en zal ik opdracht geven om extra kasten te laten maken. Zoals jullie weten worden deze door lokale timmerlieden gemaakt en wordt op deze wijze ook de lokale economie gestimuleerd. Iets dat in deze -ook hier in West Papoea voelbare- moeilijke economische tijden een zeer welkome opdracht is. 

Om een ieder zicht te geven op hetgeen hier zoal in de klassen gebeurd en op hetgeen gerealiseerd is met de steun van Molenaar & Zwarthoed voeg ik bijgaande foto's bij. Nogmaals namens de kinderen uit de omgeving van Sorong heel veel dank voor jullie steun. 

Weet dat elke euro hier goed wordt besteed en dat er met jullie steun kinderen werken aan een betere toekomst. 

Met vriendelijke groet, 

Pater Piet Tuijp osa
p/a Mgr. Veermanlaan 79
1131 KG Volendam

Uitreiking cheques Decemberactie 2018 van Molenaar & Zwarthoed

16-01-2019 Uitreiking cheques Decemberactie 2018 van Molenaar & Zwarthoed

Zorgverzekering en Box III belasting besparen?

23-11-2018 Zorgverzekering en Box III belasting besparen?

Winnaars hoofdprijs en 2e prijs jubileumloterij zeer blij

04-10-2018 Winnaars hoofdprijs en 2e prijs jubileumloterij zeer blij

Gezellig samenzijn voor de 40 klanten van het allereerste uur

04-10-2018 Gezellig samenzijn voor de 40 klanten van het allereerste uur