Schoolproject West Papoea "Petrus van Diepen"

Schoolproject West Papoea "Petrus van Diepen"

​In het voormalig Nieuw-Guinea, het huidige West-Papoea, Indonesië is door Pater Piet Tuijp een schoolproject opgezet. In 2006 is begonnen met de bouw van een nieuwe middelbare school (niveau MAVO) op ongeveer 40 kilometer van de stad Sorong. De school draagt de naam van de eerste Nederlandse Bisschop van het bisdom Kepala Burung Petrus van Diepen, geboren te Hoogwoud en in 2005 overleden op 88-jarige leeftijd.

Doelstelling van deze school is om de thans kansloze Papoea-kinderen uit de nabije onherbergzame omgeving in de gelegenheid te stellen een middelbare opleiding te volgen. Het gaat dan ook om kinderen die opgroeien in het ontoegankelijke binnenland. Gedurende schooltijd verblijven deze kinderen op het daartoe naast de school ingerichte internaat. In eerste instantie zullen 160 kinderen een opleiding kunnen volgen. Kinderen die zonder deze mogelijkheid geen opleiding zouden hebben. Pater Piet Tuijp wil investeren in kinderen die leven in een gebied dat jaren is achtergesteld om op deze wijze bij te dragen aan de ontwikkeling en toekomst van de Papoea’s. 

De bouw van de school is inmiddels afgerond. Nu moet de school zo snel mogelijk operationeel worden gemaakt. Gedacht moet daarbij worden aan: watervoorziening, elektriciteit, tafels en stoelen voor de leerlingen, borden en kasten, schoolboeken, bibliotheekvoorzieningen, etc. Dat kost uiteraard geld, waarvoor een beroep op ons wordt gedaan. Molenaar & Zwarthoed is bereid het schoolproject financieel te ondersteunen.

Wat is nodig?

Watervoorziening: Er is geen waterleiding. Er moeten waterbronnen worden aangeboord. Vervolgens pijpleidingen naar toiletten, badkamers, keuken, etc. Er is een motor nodig om het water op te pompen en door te voeren. Begroot wordt een bedrag van € 9.000. 
Elektriciteit: leidingen contactpunten moeten worden aangebracht. Begroot wordt een bedrag van € 3.600. 
Tafels, stoelen en kasten: Door de lokale bevolking zullen deze spullen worden vervaardigd. Begroot wordt een bedrag van € 6.500. 
Boeken en bibliotheek: Essentieel voor goed onderwijs zijn de leerboeken. Begroot wordt een bedrag van € 5.000. 

Wilt u zélf iets doen voor school Petrus van Diepen

Misschien hebben we u kunnen inspireren om zelf ook in actie te komen. Het zet toch aan het denken, wat met beperkte middelen voor thans kansarme kinderen kan worden gedaan. Uw donatie is van harte welkom op giro 866507, missiebureau der Augustijnen, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht, ten name van Pater Piet Tuijp (West-Papoea). 

Naschrift Pater Piet Tuijp

Op 10 november 2006 ben ik wederom naar West-Papoea vertrokken. Ik ga daar verder met de realisatie van de school. Door de steun van Molenaar & Zwarthoed kan de school veel eerder dan gepland operationeel worden. 

Ik ben u allen namens al die kinderen uit West-Papoea veel dank verschuldigd. In de komende maanden zal ik u via de site van Molenaar & Zwarthoed informeren over de voortgang van het project. 

Met vriendelijke groet, 

Pater Piet Tuijp osa
p/a Mgr. Veermanlaan 79
1131 KG Volendam

Uitreiking cheques Decemberactie 2018 van Molenaar & Zwarthoed

16-01-2019 Uitreiking cheques Decemberactie 2018 van Molenaar & Zwarthoed

Zorgverzekering en Box III belasting besparen?

23-11-2018 Zorgverzekering en Box III belasting besparen?

Winnaars hoofdprijs en 2e prijs jubileumloterij zeer blij

04-10-2018 Winnaars hoofdprijs en 2e prijs jubileumloterij zeer blij

Gezellig samenzijn voor de 40 klanten van het allereerste uur

04-10-2018 Gezellig samenzijn voor de 40 klanten van het allereerste uur