Zekerheid op maat voor ondernemers en ZZP'ers

Geschreven door: Hans Bakker28-06-2016 Zekerheid op maat voor ondernemers en ZZP'ers

De overheid stelt dat elke ondernemer zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen inkomen. Bij arbeidsongeschiktheid volgt dan ook geen wettelijke uitkering. Om het inkomensrisico af te dekken sluiten veel ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. De AOV kan - zoals bij vrijwel elk product - ook via internet worden aangekocht. Even googelen, de goedkoopste uitkiezen en afsluiten zou je zeggen. Of toch niet? Onze AOV specialist Hans Bakker belicht de rol van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs voorafgaand aan en gedurende de verzekeringsperiode en wat er gebeurt wanneer arbeidsongeschiktheid optreedt.

De helft van de ondernemers loopt onverzekerd rond!

Hans Bakker bevestigt dit statement met een knik. "Zolang je je goed voelt en volop aan het werk bent, is premie betalen voor een toekomstig arbeidsrisico blijkbaar niet erg populair. Als je het omdraait kun je trouwens ook zeggen dat de helft zich wel bewust heeft verzekerd tegen dit risico. Dat lijkt me meer dan logisch aangezien de kans dat je iets gaat mankeren heel realistisch is. Vele malen groter dan bijvoorbeeld een brandrisico, om maar iets te noemen. Er zijn ruim 800.000 arbeidsongeschikten in ons land vanwege ziekte, een ongeval of chronische klachten. Als ik puur naar onze klanten kijk met een AOV, dan blijkt elk jaar weer ongeveer 1 op de 10 aanspraak te maken op zijn verzekering. De kans dat je tijdens je arbeidzame leven dus een keer aan de beurt komt is groot. Natuurlijk hoop je dat die ellende je deur voorbijgaat, maar verzekeren doe je dan ook altijd voor de kwade kans dat je wél iets overkomt. Als je onverzekerd rondloopt als je arbeidsongeschikt raakt, is het leed compleet."

Kan ik niet zelf goedkoop een AOV-tje afsluiten?

"Dat kan zeker," antwoordt Hans. "Je kan bijvoorbeeld via internet zo een polis afsluiten, maar weet je als ondernemer wel waar je op moet letten? Een AOV valt binnen de categorie 'complexe financiële producten'. Er hangen tal van voorwaarden en condities aan vast. Een goedkoop premiebedrag is daarom een slechte maatstaf voor een goede verzekering. Als je verzekerd wilt zijn van inkomen, kun je beter even tijd en aandacht uittrekken om het goed te doen. Onze kennis helpt om een weloverwogen keuze te maken en misschien hebben wij nog wel een scherpere premie voor je tegen betere voorwaarden."

Hoe zou jij mij dan aan een passende AOV helpen?

"Om te beginnen kijken we verder dan alleen maar naar je overzicht met jaarcijfers. Wat is je kennis- en ervaringsniveau, hoe ziet je partnersituatie eruit, wat is je uitgavenpatroon? Ook belangrijk is je risicobereidheid. Wil je je volledige inkomen verzekeren of een deel ervan? Wil je een korte of lange eigen risicoperiode? Heb je een bepaald premieplafond in gedachten? In een persoonlijk gesprek passeren persoonlijke wensen de revue. Die zetten we af tegen de verzekeringsmogelijkheden en soms conflicteert dat wel eens. Iemand wil bijvoorbeeld een excellente dekking tegen een extreem lage premie. Dat kan dus niet. Dan helpt onze deskundigheid om de juiste prioriteiten te leggen. Uit dat stukje begeleiding blijkt de meerwaarde van een goed advies."

En dan?

"Omdat je wensen en de mogelijkheden nu duidelijk zijn, leggen we passende alternatieven van verschillende maatschappijen naast elkaar. Daar pikken we samen de beste aanbieding uit. Als je de keuze hebt gemaakt zorgen wij dat alles voor je geregeld wordt. Daar hoort bijvoorbeeld de complete begeleiding van het medisch traject bij. Dat is belangrijk, want de praktijk leert dat een onvolledig of onzorgvuldig ingevulde aanmelding de verzekeraar handvaten biedt om uitbetaling te ontlopen bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Vandaar dat we je bijstaan bij het invullen van een correcte gezondheidsverklaring. Ook onderhouden we het contact met de aanbieder tot het akkoord definitief is, waarna we de polis goed controleren en eventuele uitsluitingen aanvechten als die te kort door de bocht of onredelijk zijn. Zolang de polis loopt informeren en adviseren we je als omstandigheden in de markt of in de wet veranderen en voor jou van belang zijn. Proactief en persoonlijk, dus niet met een standaard briefje zoals andere partijen dat vaak doen. Als we bijvoorbeeld zien dat je beter af bent bij een andere aanbieder, ondernemen we actie. Een goed voorbeeld daarvan is de recentelijke premiestijging die ASR en de Amersfoortse doorvoerden. Onze klanten die daar een polis hadden lopen hebben we als collectief aangeboden bij Avero die met een mooie aanbieding kwamen. Door zelf dit initiatief te nemen hebben we zo gemiddeld € 1500,- premiekosten per klant weten te besparen. Wij zorgen er dus als het ware voor dat de polis met je meegroeit tegen de laagst mogelijke premie."

Goed. En nu word ik arbeidsongeschikt

"Daar tip je natuurlijk het belangrijkste aspect aan," haakt Hans Bakker in. "Stel, je loopt een blijvende hernia op. Allereerst zorg ik voor ondersteuning bij de melding van je arbeidsongeschiktheid. Na de aanmelding wil de arbeidsdeskundige met je praten. Ik regel dat dat gesprek bij ons plaatsvindt en dat ik erbij ben. Ik treed ook op als je belangenbehartiger bij alle andere contacten met UWV, verzekeraar en andere instanties. Als de zaak niet verloopt zoals wij vinden dat het hoort, schakel ik de rechtsbijstandverzekeraar in. Ik begeleid het traject van een eventuele herkeuring. Ik ben bij het overleg waarbij het standpunt wordt bepaald van de verzekeringsaanbieder. Ook controleer ik de betalingen en de uitkeringspercentages. Heel belangrijk, want het komt nogal eens voor dat het arbeidsongeschiktheidspercentage onterecht wordt verlaagd. Dan heeft de arbeidsdeskundige onze klant gebeld en die heeft gezegd dat hij bijvoorbeeld een dag meer is gaan werken. Poef, 20% eraf. Als ik dan doorvraag, blijkt dat hij wel 100% aanwezig is, maar met een productiviteit van 50 %. Dan wordt het percentage weer een stuk naar boven bijgesteld. Kortom: ik zit bovenop elk onderwerp dat in de schadeafhandeling passeert. Dit zijn de momenten waarop er over jouw financiële toekomst wordt beslist. Dan wil je iemand aan je zijde hebben die voor je door het vuur gaat. Daarvoor heb je die verzekering afgesloten. Heb je de polis bijvoorbeeld afgesloten via internet, dan zul je zelf je belangen moeten behartigen. Dat is niet te vergelijken."

Hoe zit het met de kosten?

"Sinds januari 2013 is de provisieregeling vervallen en betaal je als klant alleen premie aan de maatschappij. Voor ons maakt het dus niets uit of een klant voor de ene of andere maatschappij kiest. Wel wenden we onze inkoopkracht, die we sinds de jaren '80 hebben opgebouwd, aan als onderhandelingsinstrument. Zo bedingen we de scherpste premies voor onze klant. Voor een compleet advies- en bemiddelingstraject brengen wij eenmalig een vast bedrag van € 800,- in rekening. Voor beheer en eventuele schadeafhandeling bij arbeidsongeschiktheid geldt vervolgens een bedrag van € 400,- per jaar. Veel klanten zien deze kosten als een soort voordelige vervanging van provisie. En zo is het eigenlijk ook. Want de werkzaamheden die aan zo'n polis vastzitten, blijven natuurlijk wel gewoon bestaan. Het is alleen een stuk transparanter geworden. Als onderdeel van het M&Z Plan kunnen we overigens nog een leuke korting aanbieden. Voor alle vragen rond de AOV kan je altijd bij ons binnenlopen. En met één telefoontje is een vrijblijvende afspraak in een paar tellen geregeld," besluit Hans zijn verhaal.  

Prijsuitreiking Decemberactie 2019

23-01-2020 Prijsuitreiking Decemberactie 2019

Verschil tussen natura en restitutie zorgverzekering

28-12-2019 Verschil tussen natura en restitutie zorgverzekering

Past uw zorgverzekering nog wel bij u?

02-12-2019 Past uw zorgverzekering nog wel bij u?

Stimuleringsfonds 2019

05-11-2019 Stimuleringsfonds 2019