Ik ga samenwonen

Particulier

Ben je niet getrouwd, maar deel je wel een huis, dan moet je goede afspraken maken. Wat je precies moet regelen, hangt af van de manier waarop je samenwoont: met of zonder een samenlevingscontract.

Zonder samenlevingscontract

In een samenlevingscontract maak je afspraken over wat van jullie samen is en wat niet. Woon je zonder zo’n contract, dan staat hierover dus niks op papier. Let dan op het volgende:

  • Bezittingen; alles wat jullie bezitten of verdienen blijft gescheiden. De situatie is dus niet anders dan voordat je samenwoonde.
  • Schulden; dat geldt ook voor schulden. Heeft de een schulden, dan is de ander daarvoor niet aansprakelijk. Komt er een deurwaarder aan te pas, dan kan hij geen spullen van die ander in beslag nemen.
  • Partnerpensioen; je komt niet altijd in aanmerking voor partnerpensioen, dat is afhankelijk van je pensioenregeling.
  • Samen iets kopen; koop je samen iets, en zet je dat op jullie beide namen? Dan is dat wel gezamenlijk eigendom.

Met samenlevingscontract

Omdat de wetgever niets geregeld heeft voor ongehuwd samenwonenden kun je een samenlevingscontract sluiten. Hierin maak je afspraken over verdeling van kosten en inkomen. En over woonrechten of wat je doet bij overlijden van de ander. Wat nog meer belangrijk is:

  • Testament; als jou iets overkomt, wil je dat je partner goed verzorgd achterblijft. Daar kun je voor zorgen door een testament op te stellen. Het is verstandig dat via een notaris te regelen.
  • Erven; met een samenlevingscontract én een testament regel je dat je van elkaar kunt erven.
  • Pensioen; een samenlevingscontract laat zien dat jullie een langlopende relatie hebben. Daarmee is het contract voor een pensioenuitvoerder vaak voldoende bewijs om partnerpensioen uit te keren.

Specialist op dit gebied

Eugène Wammes

Mijn naam is Eugène Wammes. Mijn grootste specialiteiten zijn mijn inlevingsvermogen en luistervaardigheid. Vanuit die kwaliteiten kan ik met mijn kennis en ervaring op het gebied van de zorg antwoord geven op de vragen van de cliënt. Dat...

Jan Mühren

Hallo, mijn naam is Jan Mühren. Bij Molenaar & Zwarthoed werken wij er als team hard aan om goed advies te geven aan onze huidige en toekomstige relaties, en ik ben blij als daar positief op wordt gereageerd. In het sociale leven in...

Sindy Hoekstra

Mijn naam is Sindy Hoekstra en ik ben als Assistent Relatiebeheer Financiële Planning werkzaam bij Molenaar & Zwarthoed Adviseurs.

De vragen die mij het meest gesteld worden hebben vooral betrekking op de hypotheek. Voorbeelden zijn...