Ga naar formulier

Ons kantoor heeft een zogenaamde "Huisvolmacht" hetgeen betekent dat wij namens en voor rekening van een aantal verzekeraars verzekeringen accepteren, polissen opmaken, maar ook schades op dekking beoordelen en afhandelen. Op de polis staat vermeld voor welke van de verzekeraar(s) wij ons werk doen.

Deze verzekeraars zijn:

  • ASR Schadeverzekering N.V.
  • Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V.
  • Achmea Schadeverzekering Maatschappij N.V.
  • ARAG SE
  • Europeesche Verzekeringen
  • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verz. Mij.

In onze advisering zijn wij een ongebonden objectieve bemiddelaar en staat alleen uw belang centraal.

Unirisk Assuradeuren is bereikbaar via ons centrale nummer 0299-399055 of via info@unirisk.nl.

Een klacht kunt u middels onderstaand formulier indienen. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) in behandeling nemen.

Voor voorwaarden en productwijzers,  zoals die door Unirisk Assuradeuren worden gebruikt, verwijzen wij naar de site van www.unirisk.nl.

Conflicterende belangen

Er kan een belangenconflict ontstaan tussen het bemiddelings- en volmachtbedrijf. In dit geval zal C.H.M. Runderkamp, als feitelijk leider, uitsluitend en alleen de belangen van Unirisk Assuradeuren behartigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerde en volmachtsgever(s).

Klacht Unirisk Assuradeuren

Erg vervelend dat u niet tevreden bent over de afhandeling door Unirisk Assuradeuren. Wij nemen iedere klacht serieus, en zullen deze op waarde inschatten en behandelen. Over het verloop zullen wij u informeren.

Reactieformulier - Klacht