Cyberverzekering voor particulieren

De invloed van internet op ons dagelijks leven is groot. We brengen steeds meer tijd door op internet: we e-mailen, gamen, bankieren en shoppen, we onderhouden sociale contacten en zoeken naar informatie (bijvoorbeeld over medische zaken of reizen), we lezen het nieuws, bestellen eten, plannen routes en kijken naar TV-series en video’s. Met onze smartphones zijn we fulltime met het internet verbonden en steeds meer huishoudelijke apparaten worden ook op het wereldwijde web aangesloten. Deze ontwikkeling is vooral positief, maar heeft ook negatieve kanten waaronder de opkomst van cybercrime.

Cybercrime: de snelst groeiende vorm van criminaliteit

Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: allemaal termen voor deze vorm van criminaliteit die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons en tablets. Man of vrouw, jong of oud, hoog of laag opgeleid: iedereen loopt het risico om slachtoffer te worden van cybercriminelen. Cybercriminelen kiezen doorgaans geen specifiek doelwit, maar verspreiden hun malafide software zoveel mogelijk in de hoop veel apparaten te treffen. Phishing, ransomware, pinpas- of creditcardfraude, oplichting bij online aankopen of het klikken op een frauduleuze e-mail kan tot een financiële strop en veel zorgen leiden.

Verzekerd zijn de hulpverlening en de schade die het gevolg zijn van één van de volgende cyberincidenten:

Cyberafpersing: Door hacking, phishing of malware worden persoonsgegevens of privacygevoelige gegevens buitgemaakt. U wordt gedwongen losgeld te betalen onder bedreiging dat deze gegevens worden vernietigd, beschadigd of openbaar worden gemaakt.

(e-)Reputatieschade: Uw goede naam wordt opzettelijk aangetast doordat iemand anders negatieve berichten online plaatst. Voorbeelden van negatieve berichten zijn: smaad, laster, belediging of het openbaar maken van privacygevoelige gegevens, zoals privéfoto’s.

  • Frauduleus gebruik van een bankpas of creditcard door een derde in de vorm van een contante opname en een contante aankoop van een dienst of goed.
  • Schade door fraude met internetbankieren.
  • Andere vormen van verlies van geld op rekening van een verzekerde door malware, phishing of door een hacker, bijvoorbeeld als u een geloofwaardige en gepersonaliseerde nepfactuur betaald.

Identiteitsfraude: Het misbruiken van identiteitsbewijzen van verzekerde.

Inbreuk op privacy: Verlies, diefstal of beschadiging van persoonsgegevens of privacygevoelige gegevens waardoor schade ontstaat die het gevolg is van het openbaar maken of verspreiden van die gegevens.

  • Aanspraken van derden als gevolg van identiteitsfraude.
  • Aanspraken van derden als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van persoonsgegevens of privacygevoelige gegevens doordat die openbaar zijn gemaakt of worden verspreid.

Producteigenschappen

Verzekerd bedrag Eigen risico Verzekeringsgebied
Per gebeurtenis:
max. € 50.000
Per jaar:
max. € 100.000
€ 125 per gebeurtenis Werelddekking
Premie
Deze bedraagt € 12,50 per maand (exclusief assurantiebelasting). Op deze verzekering wordt 10% pakketkorting verleend als de polis onderdeel uitmaakt van de pakketverzekering van Turien & Co.
Verzekerd
Het hele gezin, incl. uitwonende studerende kinderen jonger dan 27 jaar. Alleen dekking voor schade in hoedanigheid van particulier.
Mijn gegevens

CyberCare Polis

CyberCare Polis

U verklaart het volgende:


Premiebetaling

Betaling via:

Betaling per:


Algemene slotvragen

Een verzekering geweigerd?

Geef een toelichting

Een verzekering opgezegd?

Geef een toelichting

Een verzekering onder beperkte of bijzondere voorwaarden voorgesteld?

Geef een toelichting

Een claim geheel of gedeeltelijk afgewezen?

Geef een toelichting

Schade teruggevorderd in verband met onware opgave?

Geef een toelichting

Heeft u de laatste vijf jaar al eens schade geleden door een gebeurtenis?

Schadedatum 1

Oorzaak 1

Schadebedrag 1


Schadedatum 2

Oorzaak 2

Schadebedrag 2


Schadedatum 3

Oorzaak 3

Schadebedrag 3


Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie in verband met strafbare feiten?

Om welk strafbaar feit ging het?


Geef een andere toelichting wat het gevolg is geweest


Zijn eventuele (straf)maatregelen opgelegd en in welke periode zijn deze ten uitvoer gelegd?

Heeft u een strafrechtelijk verleden?


Ondertekening

Handtekening

Opnieuw