Ik ben arbeidsongeschikt

Particulier

Als je een paar dagen ziek bent, heeft dat geen grote gevolgen. Ben je langdurig ziek, dan is dat anders. Je hebt dan verschillende rechten en plichten.

Rechten bij ziekte

Als je langdurig ziek wordt, moet je werkgever maximaal twee jaar minimaal 140 en maximaal 170 procent van je laatstverdiende loon doorbetalen. Dit bedrag is dan wel aan een maximumdagloon gebonden. Verdien je daardoor minder dan het minimumloon? Dan moet je werkgever in het eerste ziektejaar het bedrag aanvullen tot het minimumloon. In het tweede jaar vervalt die verplichting.

Heb je een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd (zoals een jaar)? Dan heb je recht op loondoorbetaling voor de duur van de arbeidsovereenkomst. In dat geval geldt er geen minimum- en maximumtermijn. Tijdens de doorbetalingperiode kan het tijdelijke contract dus aflopen. In dat geval stopt de doorbetaling dus ook. Je kunt dan contact opnemen met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Die neemt de loondoorbetaling over tot de termijn van twee jaar is bereikt (in de vorm van een Ziektewetuitkering).

Plichten bij ziekte

Als je (langdurig) ziek bent, meld je dit natuurlijk eerst bij je werkgever. In je arbeidsovereenkomst lees je de regels die voor ziek melden gelden. Verder staan in de wet ook nog wat regels. Daar moeten je werkgever en jij je allebei aan houden. Doe je dat niet, dan kan het UWV maatregelen treffen. Die kunnen ook nog gevolgen hebben voor de periode nadat je loon wordt doorbetaald. Dat gaat over de periode dat je in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terechtkomt.

Specialist op dit gebied

Frans Douma

Mijn naam is Frans Douma en ik ben Relatiebeheer Particulier bij Molenaar & Zwarthoed Adviseurs. Mijn grootste kwaliteit is de interesse in het leven van onze klanten: wat hen bezighoudt, wat ze doen en van plan zijn in de toekomst,...

Kees Tuijp

Mijn naam is Kees Tuijp en ik ben directeur van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs.

Tevens ben ik relatiebeheerder voor onze zakelijke klanten, en fungeer ik als aanspreekpunt voor al hun vragen op het gebied van financiën en...