Mijn werknemer is ziek

Zakelijk

Meldt een werknemer zich ziek vanwege een griepje, dan hoeven niet meteen de alarmbellen te gaan rinkelen. Echter, komt zijn verzuim frequent voor? Is zijn verzuim langdurig of psychisch? Of verzuimt een werknemer vanwege discriminatie? Dan is het tijd voor actieve verzuimbegeleiding. Welke stappen moet je zetten?

1. Meld je werknemer ziek

Heeft je werknemer zich bij jou ziek gemeld, zorg dan dat je binnen vier dagen van zijn verzuim een ziekmelding doorgeeft aan je arbodienst of bedrijfsarts. Maakt je werknemer aanspraak op een ziektewetuitkering, dan moet je ook binnen diezelfde vier dagen ziekteaangifte doen bij het UWV. Je werknemer maakt aanspraak op een ziektewetuitkering als:

  • zijn dienstverband eindigt tijdens zijn ziekte;
  • hij een oproepkracht of uitzendkracht is, die bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft;
  • hij een WW-uitkering krijgt en langer dan 13 weken ziek is;
  • hij een zogenoemd bijzonder dienstverband heeft. Hij is bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer;
  • hij minder dan een maand geleden zijn Ziektewet-verzekering heeft beëindigd;
  • hij vrijwillig verzekerd is voor de Ziektewet.

Is een van deze opties niet het geval, dan hoef je pas in de 42e ziekteweek aangifte te doen bij het UWV. Overigens moet je het loon van je werknemer gewoon doorbetalen tijdens ziekte, voor een maximale periode van twee jaar.  

2. Houd contact met je werknemer

Houd tijdens zijn verzuimperiode contact met je werknemer, zodat je weet wanneer je hem weer terug kunt verwachten. Is er sprake van kort frequent verzuim? Oftewel: is je werknemer regelmatig korte periodes ziek? Stel je werknemer voor om het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. De bedrijfsarts kan achterhalen wat de werkelijke oorzaak van het verzuim is. De aanpak van de bedrijfsarts veschilt per arbodienst. De ene bedrijfsarts kijkt vooral naar de medische kant: wat scheelt eraan en welke activiteiten kan een werknemer wel en welke kan hij niet uitvoeren. Andere bedrijfsartsen kijken naast fysieke en mentale aspecten ook naar de motivatie van de werknemer, ook wel het zingevende component genoemd. Zij plaatsen werk in de context van iemands leven. Als dit optimaal op elkaar is afgestemd, dan is de werknemer in balans. Werknemers die in balans zijn, verzuimen minder, zijn duurzaam inzetbaar en in staat om optimaal te presteren. Vragen die de bedrijfsarts probeert te beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Waarom meldt de werknemer zich ziek? Hoe gaat hij om met problemen? Hoe is zijn motivatie? Is er sprake van begrip voor zijn culturele achtergrond? Voelt hij zich bijvoorbeeld wel geaccepteerd door collega’s? Door te achterhalen wat het werkelijke probleem van de verzuimmelding is, kan gezocht worden naar een structurele oplossing.  

3. Laat een probleemanalyse maken

De bedrijfsarts of arbodienst maakt binnen zes weken een probleemanalyse, dit is verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Hierin staan nauwkeurig de klachten en de oorzaak van het verzuim beschreven. De bedrijfsarts geeft een advies over de manier waarop de werknemer het beste kan re-integreren. Dat doet hij onafhankelijk van jou als werkgever. De bedrijfsarts stuurt deze naar de leidinggevende, en de leidinggevende moet zorgen dat er ook een exemplaar terecht komt bij de werknemer

De probleemanalyse wordt opgesteld aan de hand van een spreekuur bij de bedrijfsarts. Op basis van de probleemanalyse beoordeelt UWV of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben geleverd om tot werkhervatting te komen. Lukt het niet om samen een probleemanalyse op te stellen? Dan kunt u ook een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Specialist op dit gebied

Angela Uidam

Hallo, mijn naam is Angela Uidam en ik ben als Assistent Relatiebeheer werkzaam bij Molenaar & Zwarthoed Adviseurs. Mijn grote specialiteit op het professionele vlak is het voorbereiden en uitzoeken van dossiers voor de relatiebeheerder....

Nico Runderkamp

Mijn naam is Nico Runderkamp en ik ben als Relatiebeheerder actief bij Molenaar & Zwarthoed Adviseurs. Werken bij Molenaar & Zwarthoed betekent voor mij werken met een geweldig team van mensen in een dynamisch bedrijf. Goed en...

Johan Schilder

Ik ben Johan Schilder en ik werk als Relatiebeheerder Zakelijk bij Molenaar & Zwarthoed Adviseurs. Molenaar & Zwarthoed is een zeer sociaal bedrijf waar de collega’s elkaar waarderen en respecteren en waar ook voldoende ruimte voor...