Ik word bestuurder in een stichting

Zakelijk

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij verenigingen, stichtingen en coöperaties komen claims steeds meer voor.

Bestuurders en commissarissen van een vereniging, stichting of coöperatie realiseren zich vaak niet welke complexe risico’s er verbonden zijn aan de functie, want ondanks de goede inzet kunnen zij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur. En ook voor fouten van een mede bestuurslid zijn de andere leden voor de volledige schade aansprakelijk (collectieve en hoofdelijke aansprakelijkheid). De kosten van verweer kunnen aanzienlijk zijn, ook bij onterechte claims. Zonder bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan dit een flinke aanslag betekenen op het privévermogen van de bestuurders en commissarissen.

Waarvoor kunnen de verzekerden aansprakelijk worden gesteld?

In principe is de rechtspersoon zelf aansprakelijk voor eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder of commissaris naast (of in plaats van) de rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon.

Naast de aansprakelijkheid ten opzichte van derden (schuldeisers, werknemers, fiscus, curator, subsidieverstrekkers etc.), de zogenaamde 'externe aansprakelijkheid' kan ook de rechtspersoon, bijvoorbeeld na een wisseling van het bestuur, van mening zijn dat u niet naar behoren hebt gehandeld en u aansprakelijk stellen, de zogenaamde 'interne aansprakelijkheid'.

Bestuurdersaansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat bestuurders verplicht zijn tot het voeren van 'behoorlijk bestuur' over de rechtspersoon. Dit begrip is echter niet in de wet gedefinieerd, maar wordt ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen.

In de wet wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders ook nog eens verzwaard als gevolg van de Misbruikwetgeving. U kunt bijvoorbeeld als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het gehele boedeltekort bij faillissement.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Verenigingen, stichtingen en coöperaties kunnen in aanmerking komen voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De verzekering wordt door de instelling afgesloten en biedt dekking voor alle bestuurders en commissarissen, zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen. Ook vrijwilligers die bestuurstaken uitvoeren vallen onder de dekking. Wilt u meer weten over deze mogelijkheid, neem dan contact met ons op.

 

Specialist op dit gebied

Hein Molenaar

Mijn naam is Hein Molenaar en ik ben als Relatiebeheerder werkzaam bij Molenaar & Zwarthoed Adviseurs—en dat al vanaf de oprichting. 

Mijn baan als Relatiebeheerder is hartstikke gevarieerd. Zo spreek ik een heleboel mensen over...

Carin Jonk

Mijn naam is Carin Jonk. Ik werk als Relatiebeheerder voor (bouw)bedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen en stichtingen. Bij Molenaar & Zwarthoed geniet ik vooral van de nieuwe uitdagingen die zich telkens voordoen—geen dag is...

Hans Bakker

Mijn naam is Hans Bakker en ik ben als Relatiebeheerder (Register Adviseur in Assurantiën en Erkend Financieel Adviseur) werkzaam bij Molenaar & Zwarthoed Adviseurs. De klant staat bij ons centraal en daar gaan we voor. We stellen alles...