Eindresultaat crowdfunding 'Het vissershuisje van Aafje van de Bibber'

10 juni 2024
Eindresultaat crowdfunding 'Het vissershuisje van Aafje van de Bibber'

De crowdfunding door RegioBank &MZA heeft voor “Het Vissershuisje van Aafje van de Bibber” maar liefst EUR 3.050,00 opgebracht.
Alle donateurs enorm bedankt voor jullie bijdrage !

RegioBank &MZA heeft vorig jaar middels een crowdfunding de totstandkoming van “de Natuurspeeltuin” in Edam ondersteund. Gezien het behaalde succes van deze actie en het buurtzame karakter van de Regio Bank, heeft “Stichting behoud van het Vissershuisje” zich tot de RegioBank & MZA gewend. Zij hebben de bank gevraagd om hen op soortgelijke wijze te ondersteunen.

Naast het geven van o.a. gastlessen op basisscholen, aandacht voor het plaatselijke verenigingsleven en zitting in de lokale coalitie m.b.t. “1 tegen eenzaamheid”, is ook aan dit verzoek graag gehoor gegeven. De actie sluit aan bij hetgeen de RegioBank wil uitdragen als “De Buurtzame bank”.

Niet slechts het behoud van het Vissershuisje als cultureel erfgoed heeft de doorslag gegeven maar met name ook het sociale- en educatieve karakter dat het behoud met zich meebrengt.

Op dit moment worden door de vrijwilligers van het Volendams museum reeds rondleidingen gehouden in het museum. Deze worden uiteraard door toeristen bijgewoond. Daarnaast worden er ook rondleidingen gegeven aan scholen, jongeren met een beperking en ouderen waarbij eventuele mentale- en/of mobiliteitsproblemen een rol spelen. De rondleidingen in het museum zullen worden uitgebreid met een bezoek aan het authentieke vissershuisje.

De daaruit voorvloeiende activiteiten versterkt de samenwerking tussen diverse vrijwilligers, de buurt en de samenleving in zijn algemeenheid. Het educatieve karakter komt tot uitdrukking door de jeugd te laten kennismaken met het dagelijks leven van een vissersfamilie in vroeger tijden.

Al met al een schitterende actie die alle aandacht verdient!

Meer informatie?