Risico-inventarisatie & evaluatie: neem het serieus!

04 maart 2020
Risico-inventarisatie & evaluatie: neem het serieus!

Weinig ondernemers zijn zich bewust van het belang van een goede Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Dit werd pijnlijk duidelijk toen de arbeidsinspecteur na een recent bedrijfsongeval in de bouwsector de werkgever aansprakelijk stelde. Kunnen uw werkzaamheden schade opleveren voor de gezondheid van werknemers of brengt het gevaren met zich mee?

Wat is een RI&E?

Een RI&E is eenvoudig uit te leggen als een beleid waarin risicofactoren van iedere functie zijn omschreven. Dit vormt de basis voor het Arbobeleid. De RI&E wordt verder ingevuld met een Plan van Aanpak. Kortom: wat doen we om de risicofactoren in de kiem te smoren? Dit plan moet vervolgens up-to-date worden gehouden. En dat is natuurlijk vaak waar het mis gaat.

Wanneer is een RI&E verplicht?

Eigenlijk moet iedere organisatie die voor meer dan 40 uur per week arbeid laat verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) een RI&E hebben. Er is echter een meevaller: pas vanaf 25 werknemers moet de RI&E (jaarlijks) getoetst worden door een gecertificeerde Arbodeskundige. Deze deskundige controleert of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie correct is weergegeven en of de laatste richtlijnen zijn gebruikt. Wij zien in de praktijk dat sommige risico’s worden onderschat. De kritische blik is dus zeer noodzakelijk.

Waarom is de RI&E zo belangrijk?

Een praktijkvoorbeeld. Enkele jaren geleden kwam een werknemer om het leven toen hij ten val kwam bij het plaatsen van zonnepanelen. De werkgever in kwestie werd vervolgens veroordeeld tot een boete van € 40.000. De werkgever werd namelijk verweten dat hij geen inventarisatie van risico’s had gemaakt, zoals verplicht is gesteld in artikel 5 van de Arbowet. Door het ontbreken van een RI&E verzaakte werkgever in zijn plicht naar de werknemer. Zowel in de informatieverstrekking, als in de voorzieningen om risico’s af te dekken. Om een lang verhaal kort te maken: dit ongeval had voorkomen kunnen worden als er een RI&E zou zijn geweest, met daarin aandacht voor valgevaar.

Hoge boetes bij ontbreken van RI&E

Los van het menselijk leed, kan het ontbreken van een RI&E ook zakelijk pijn doen. Bij letselschade wordt meestal direct gevraagd naar een kopie van de RI&E. Als deze niet kan worden getoond, komen werkgevers er niet meer met een waarschuwing vanaf. Het niet hebben van een RI&E betekent een directe boete van € 3.500,- Het UWV kan u zelfs een loonsanctie opleggen ter hoogte van een jaarsalaris! Daarbij kan het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen nadelige gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking van de werkgeversaansprakelijkheid. Dit kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen.

De voordelen van RI&E

Natuurlijk bent u liever bezig met uw dagelijkse werkzaamheden, maar een goede RI&E kan u wel degelijk helpen. Het dwingt u namelijk kritisch te kijken naar wetgeving en de inrichting van uw bedrijf. Stel dat er een verschil zit in wat (bijvoorbeeld) het Bouwbesluit en de Arbowet voorschrijven, dan kiest u automatisch voor de zwaarste eis. Zo bent u -in ieder geval juridisch- altijd gedekt tegen onheil.

Wij verschaffen u duidelijkheid

De eisen van verschillende instanties overlappen elkaar in de praktijk vaak. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen. Wij nemen die onduidelijkheid en het risico graag bij u weg, door u te koppelen aan specialisten in ons netwerk. Heeft u vragen omtrent de RI&E? Neem dan vrijblijvend contact op met uw persoonlijke Molenaar & Zwarthoed adviseur.

Voor de handige checklist en extra informatie verwijzen wij u ook graag naar: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie---evaluatie of naar www.rie.nl.

Meer informatie?