Sponsoring

MZA wil een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Daarom helpen we verenigingen, instellingen en maatschappelijke doelen graag bij het bereiken van goede prestaties. Wij ontvangen vele aanvragen voor sponsoring, zowel telefonisch, schriftelijk of via onze medewerkers. Hoe goed sommige doelen ook zijn, wij kunnen helaas niet alle sponsorverzoeken honoreren. Daarom hebben wij voor uw en ons gemak een sponsorbeleid opgesteld, met een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.

De sponsoring moet verbonden zijn aan (een van) de 3 sponsorgebieden waarop wij ons richten: sport, cultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Sponsoring moet in lijn staan met de merkwaarden van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs BV. Wij sponsoren uitsluitend projecten, activiteiten of verenigingen binnen ons werkgebied

Voor sponsoring komen in ieder geval niet in aanmerking:

  • Sponsoring van individuen
  • Projecten of organisaties met een politiek of religieus karakter
  • Projecten van nationaal opererende instellingen of institutionele particuliere vermogensfondsen
  • Organisaties of evenementen die een relatie hebben met thema’s als alcohol of drugs
  • Studiereizen en/ of  studentenverenigingen

Uitsluitend verzoeken die aan bovenstaande criteria voldoen, worden in behandeling genomen. Over redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie. Sponsoring wordt zonder precedentwerking toegekend.