Krijgt een werknemer een maandelijkse uitkering na een ongeval?

Nee, een ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit. Dit bedrag is afhankelijk van de mate van invaliditeit. Wanneer een werknemer komt te overlijden dan wordt het volledig verzekerde bedrag aan de nabestaanden uitgekeerd.

Meer antwoorden

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Volendam