Vitaal Waterland brengt zorg dichter bij huis

Vitaal Waterland brengt zorg dichter bij huis

Inmiddels zijn van alle zorgverzekeraars de nieuwe voorwaarden en premies bekend. Hét moment dus om te beslissen de huidige zorgverzekering voort te zetten óf om over te stappen. Een zorgadviseur kan helpen bij het maken van de juiste keuze. Die is voor iedereen verschillend.

Wat zit er eigenlijk in uw basispakket? Krijgt u alle medicijnen wel vergoed? Of fysiotherapie? En mag u naar het ziekenhuis van uw keuze? Is overstappen mogelijk? De voorwaarden zijn soms ingewikkeld en leiden daardoor tot misverstanden. Daarom is goed advies belangrijk.

Vitaal Waterland

Molenaar & Zwarthoed heeft het initiatief genomen tot de oprichting van Vitaal Waterland. Met als doel het verbeteren van de vitaliteit van de inwoners van de gemeente Edam-Volendam. In Vitaal Waterland participeren naast ons kantoor onder andere de Gemeente Edam-Volendam, de GGD, zorgverzekeraars en zorgverleners. Vitaal Waterland wil zorg dichter bij huis brengen, in de vertrouwde eigen leefomgeving van mensen. Met aandacht voor nieuwe en andere vormen van zorg, zoals e-health, domotica en sociaal en maatschappelijk werk.

Verlaging collectieve korting

Dit jaar heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten de Zorgverzekeringswet aan te passen. De maximale collectiviteitskorting die verzekeraars op de basisverzekering mogen geven, wordt vanaf 2020 gehalveerd van 10% naar 5%. De maximale korting van 5% geldt alleen nog als er binnen een collectiviteit gewerkt wordt aan de verbetering van vitaliteit. Vitaal Waterland voldoet aan deze eis. Bijkomend voordeel is het behoud van de collectiviteitskorting.

Heeft u vragen? Wij informeren u graag uitgebreid over de nieuwe voorwaarden en premies.