De risico inventarisatie en evaluatie

07 april 2022
De risico inventarisatie en evaluatie

Veilige en gezonde organisaties ontstaan door de risico’s van arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk te verkleinen. De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) helpt hierbij. Assist Verzuim ontzorgt u hier graag bij en kan de RI&E voor u uitvoeren en toetsen.

De RI&E is een geschikt hulpmiddel om bedrijfsongevallen voor te zijn. Deze bestaat uit twee delen. De RI&E bevat een lijst met alle (gezondheids- en veiligheids-) risico’s in een bedrijf en een plan waarin concrete maatregelen hiervoor staan aangegeven en wat deze maatregelen opleveren.

Voldoen aan de wettelijke eisen

Nadat de risico’s geïnventariseerd zijn en het plan van aanpak is opgesteld, is het zaak de RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dit te laten doen door een gecertificeerde arbodienst. Assist Verzuim is een landelijk werkende gecertificeerde arbodienst en kan de RI&E uitvoeren én toetsen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van een bedrijfsbezoek. Zo weet u zeker dat de RI&E betrouwbaar is.

Noodzakelijk voor de acceptatie

Ook het naleven en up-to-date houden van de RI&E is van belang. Bij een aantal zakelijke verzekeringen zijn er namelijk risico’s als deze niet goed op orde zijn. Als arbodienst benadrukken we het belang van een actuele RI&E en bieden we werkgevers handvatten. 

Kan ik Assist Verzuim inschakelen?

Zeker! Zowel het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak, als het toetsen kunnen wij verzorgen. Daarnaast bieden ze diverse workshops aan die hulp bieden bij het opstellen van de RI&E.

Samenwerken

Assist Verzuim werkt veel samen met verzuimvolmachtkantoren en verzuimverzekeraars. Dankzij onze kennis en expertise op het gebied van schadelastbeheersing zijn wij dé partner van acht verzuimvolmachtkantoren én preferred supplier van A.S.R /De Amersfoortse. Deze samenwerking levert werkgevers, werknemers én adviseurs veel gemak op. 

Bijvoorbeeld bij het indienen van ziek- en herstelmeldingen, gegevensuitwisseling met de verzekeraar en claimafhandeling. We hebben een eigen verzuimsysteem, het Assist Verzuim Systeem (AVS). Dit systeem heeft een speciale module voor verzuimvolmachtkantoren en verzekeraars. Efficiënt en effectief! Met één simpele druk op de knop kunt u alle schaderapportages voor uw klanten uitdraaien, verzuimcijfers raadplegen, werknemersoverzichten bekijken of na verrekenen. Het systeem levert alle informatie die u nodig heeft en houdt daarbij rekening met de wettelijke kaders. Daarnaast is het mogelijk om ons systeem te koppelen met diverse softwarepakketten.

Deskundigheid

Deskundigheid staat bij ons hoog in het vaandel. Onze mensen worden continu opgeleid en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. Wij kennen de verzekeringsmarkt en zijn specialist op het gebied van arbodienstverlening met oog voor schadelastbeperking. En als partner kunt u altijd een beroep op ons doen. We helpen u graag met uw vraagstukken op verzuim- en/of arbogebied.

Waarvoor zet u Assist Verzuim in?

U kunt bij ons terecht voor de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, BeZaVa en invulling van de verlengde re-integratieplicht voor eigen risicodragers WGA. Hierin zijn wij aantoonbaar succesvol! In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Dit leidt tot een duurzame, snelle en verantwoorde re-integratie. Wat betekent dat de werkgever snel(ler) beschikt over de eigen medewerkers en we er samen voor zorgen dat de schadelast en dus ook de verzekeringspremie laag kan blijven.

MKB Verzin-ontzorgverzekering

Om kleine werkgevers zo goed mogelijk bij te staan bij de verplichting door te betalen bij ziekte, is er vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid om een nieuwe ‘MKB verzuim-ontzorgverzekering’ af te sluiten. Ook dit product kunt u in samenwerking met Assist Verzuim afsluiten.

Meer informatie?