Bent u RI&E plichtig?

Geschreven door: Kees Tuijp31-07-2017 Bent u RI&E plichtig?

Waarschijnlijk wel


De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Met behulp van dit stroomschema kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren.

De RI&E, door wie?

Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf gemakkelijk zelf doen. Dit is de taak van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen. In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de taken van de preventiemedewerker verzorgt. Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Alleen in uitzonderingsgevallen kan dit worden uitbesteed aan een externe partij. Dit kost in de meeste gevallen echter wel geld. Wie slim is, voert zijn RI&E dus zelf uit.

Makkelijk: RI&E-instrumenten

U kunt uw RI&E zelf opstellen, maar u kunt hierbij ook gebruikmaken van zogenaamde RI&E-instrumenten. Een RI&E-instrument is een hulpmiddel bij het opstellen van de RI&E. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico’s die hierin aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche.

Zoek uw branche op en lees de betreffende informatie om meer te weten te komen over het RI&E-instrument.

Geen instrument op www RIE.nl?

Is er voor uw branche geen RI&E-instrument beschikbaar? Dan kunt u kijken of er een instrument beschikbaar is in een branche waar de werkomstandigheden
vergelijkbaar zijn met uw bedrijf of branche. Als dat niet het geval is kunt u gebruik maken van het algemene MKB RI&E instrument. Dit is een algemeen RI&E instrument en dus niet specifiek gericht

Wil je meer informatie kijk dan een op de site www.rie.nl

 

Stichting Elk Kind een Bal

11-04-2018 Stichting Elk Kind een Bal

Meesters, juffen en ambtenaren opgelet! Uw Anw-compensatie via het ABP vervalt.

11-01-2018 Meesters, juffen en ambtenaren opgelet! Uw Anw-compensatie via het ABP vervalt.

Dekkingsoverzicht ONVZ Zorgverzekering

20-11-2017 Dekkingsoverzicht ONVZ Zorgverzekering

Inloopavond Pius-X woensdag 22 november a.s.

16-11-2017 Inloopavond Pius-X woensdag 22 november a.s.