Bent u RI&E plichtig?

Geschreven door: Kees Tuijp31-07-2017 Bent u RI&E plichtig?

Waarschijnlijk wel


De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Met behulp van dit stroomschema kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren.

De RI&E, door wie?

Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf gemakkelijk zelf doen. Dit is de taak van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen. In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de taken van de preventiemedewerker verzorgt. Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Alleen in uitzonderingsgevallen kan dit worden uitbesteed aan een externe partij. Dit kost in de meeste gevallen echter wel geld. Wie slim is, voert zijn RI&E dus zelf uit.

Makkelijk: RI&E-instrumenten

U kunt uw RI&E zelf opstellen, maar u kunt hierbij ook gebruikmaken van zogenaamde RI&E-instrumenten. Een RI&E-instrument is een hulpmiddel bij het opstellen van de RI&E. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico’s die hierin aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche.

Zoek uw branche op en lees de betreffende informatie om meer te weten te komen over het RI&E-instrument.

Geen instrument op www RIE.nl?

Is er voor uw branche geen RI&E-instrument beschikbaar? Dan kunt u kijken of er een instrument beschikbaar is in een branche waar de werkomstandigheden
vergelijkbaar zijn met uw bedrijf of branche. Als dat niet het geval is kunt u gebruik maken van het algemene MKB RI&E instrument. Dit is een algemeen RI&E instrument en dus niet specifiek gericht

Wil je meer informatie kijk dan een op de site www.rie.nl

 

Prijsuitreiking Decemberactie 2019

23-01-2020 Prijsuitreiking Decemberactie 2019

Verschil tussen natura en restitutie zorgverzekering

28-12-2019 Verschil tussen natura en restitutie zorgverzekering

Past uw zorgverzekering nog wel bij u?

02-12-2019 Past uw zorgverzekering nog wel bij u?

Stimuleringsfonds 2019

05-11-2019 Stimuleringsfonds 2019