Minder vermogensrendementsheffing en een aardig rendement? Denk eens aan een uitvaartverzekering.

Minder vermogensrendementsheffing en een aardig rendement? Denk eens aan een uitvaartverzekering.

Het klinkt wellicht een beetje raar. Als u vermogen hoger is dan de vrijstelling in Box III waardoor u 1,2% vermogensrendementsheffing verschuldigd bent. U heeft dit vermogen niet direct nodig. U maakt weinig rendement op dit vermogen omdat het op een spaarrekening staat. Dan kan een ‘investering’ in een uitvaartverzekering tegen koopsom een aardige optie zijn. Hoe zit dat dan?

Vrijstelling Box III

Voor het vaststellen van het totale vermogen in box III gelden een aantal vrijstellingen. Eén van deze vrijstellingen is voor de uitvaartverzekering. Als je een uitvaartverzekering hebt, dan krijg je ieder jaar een waardeoverzicht van de verzekeringmaatschappij. Dit is niet het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat, maar de waarde van de verzekering op dat moment (ook wel de afkoopwaarde genoemd). Is dit overzicht lager dan € 6.957? Dan hoef je de waarde van de uitvaartverzekering niet bij je vermogen op te tellen. De vrijstelling betekent dat de uitvaartverzekering niet mee telt bij het vermogen. Maar enkel en alleen als de afkoopwaarde lager is dan € 6.957,-. Is de waarde hoger dan geldt deze vrijstelling niet!

Uitvaart tegen koopsom

Een uitvaartverzekering kun je sluiten in nature of in geld. Bij een verzekering in natura wordt de uitvaart door de verzekeraar geregeld. Het is eigenlijk meer een soort van dienstenpakket. Kies voor een verzekering geld dan wordt er bij overlijden simpelweg het verzekerde bedrag uitgekeerd. Daarnaast kun je ervoor kiezen de premie te betalen per maand of per jaar voor een vooraf bepaald aantal jaren. Het is ook mogelijk te kiezen voor betaling in één keer; tegen een koopsom dus. Laten we nu eens kijken naar de combinatie van een uitvaartverzekering in geld tegen betaling van een koopsom.

Rekenvoorbeeld

Stel je bent nu 50 jaar en sluit een uitvaartverzekering met een verzekerd bedrag ad. € 20.000,- tegen koopsom. De koopsom bedraagt dan € 8.776,40. De afkoopwaarde van de verzekering bedraagt 50% van de betaalde koopsom. Deze verzekering is dus vrijgesteld voor de belastingheffing en de betaalde premie verdwijnt uit box III. Een uitvaartverzekering is de enige verzekering waarvan we zeker weten dat hij ooit uit gaat keren. Alleen het moment waarop is niet bekend. Gemiddeld in Nederland worden we op dit moment ongeveer 80 jaar oud. Als we nu het rendement terugrekenen van een ‘investering’ van € 8.776,40 met een ‘opbrengst’ van € 20.000,- na 30 jaar (80 jaar minus 50 jaar). Dan zien we een netto rendement van 2,78%. Stel nu dat we geen 80 jaar worden maar 90 jaar. Het rendement is dan nog steeds 2,08%. Dat haal je op dit moment niet op een spaarrekening. Het moge overigens duidelijks zijn dat in geval van eerder overlijden het rendement steeds hoger wordt. Ik vraag me alleen wel af of we hier dan weer blij van worden.

Conclusie

Bovengenoemde berekening kunnen we natuurlijk maken voor alle leeftijden. Het rendement varieert dan tussen de 2,5% en de 3,5%. Je kunt dus stellen dat voor een bepaalde doelgroep het absoluut het overwegen waard is. Denk bijvoorbeeld ook eens aan ouderen die hun vermogen willen drukken voor de bepaling van de eigen bijdrage van het CAK. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de uitvaartverzekering tegen koopsom.

Prijsuitreiking Decemberactie 2019

23-01-2020 Prijsuitreiking Decemberactie 2019

Verschil tussen natura en restitutie zorgverzekering

28-12-2019 Verschil tussen natura en restitutie zorgverzekering

Past uw zorgverzekering nog wel bij u?

02-12-2019 Past uw zorgverzekering nog wel bij u?

Stimuleringsfonds 2019

05-11-2019 Stimuleringsfonds 2019