NEN 3140 keuring

Geschreven door: Hein Molenaar28-06-2016 NEN 3140 keuring

Kortsluiting, brand en elektrocutie zijn realistische bedrijfsrisico’s. Elk jaar leiden ze tot schadegevallen. Vaak wordt de oorzaak gevonden in een mankement aan de elektrische installatie. Keuring van de elektrische installatie door een gecertificeerd bedrijf biedt bescherming tegen ingrijpende continuïteits- en aansprakelijkheidsrisico’s. En hoe zit het met de wettelijke verplichting? Marco Sombroek (ETB Cas Sombroek), Jan Smit (Smit Elektra) en Hein Molenaar (Molenaar & Zwarthoed Adviseurs) brengen dit thema gezamenlijk onder de aandacht met een 10% kortingsactie op de (wettelijk verplichte) NEN 3140 keuring.

Wat zegt de wet?

De arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet, stelt in het algemeen dat de werkgever de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers zo goed mogelijk moet waarborgen. De Arbeidsinspectie ziet toe op naleving van deze wet en past daarbij de norm NEN 3140 toe. Deze norm bevat bepalingen voor veilig werken, inspectie en onderhoud aan elektrische installaties. NEN 3140 wordt door Arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen en de rechter als bindend beschouwd. Zij gaan ervan uit dat bedrijven de norm naleven. Bij het niet naleven kan de Arbeidsinspectie repressiemaatregelen nemen.

NEN 3140 in de verzekeringspraktijk

Molenaar & Zwarthoed Adviseurs heeft vanuit zijn eigen invalshoek regelmatig te maken met NEN 3140. “In de praktijk nemen veel bedrijven een afwachtende houding aan, ondanks de verplichtende werking van de Arbo-wet,” begint Hein Molenaar. “Zolang er niets gebeurt is er niets aan de hand, zo is de gedachte. Maar wanneer er schade ontstaat door een probleem aan de elektrische installatie, is het naleven van de norm NEN 3140 ook verzekeringstechnisch cruciaal. Als je bijvoorbeeld een brand neemt waarmee letselschade is gemoeid, dan zie je dat de schade-expert direct kijkt naar de wijze waarop de norm NEN 3140 is nageleefd. Hij verwacht dat de elektronische arbeidsmiddelen en vaste installaties periodiek zijn gekeurd door een gecertificeerd specialist. Is dat het geval, dan heeft de werkgever een sterke positie bij het aansprakelijkheidsvraagstuk. Is dit echter niet het geval dan kan dit zeer nadelige gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking. Dit kan uiteenlopen van een verhoogd eigen risico’s tot zelfs het vervallen van de polisdekking. Vanuit onze zorgplicht wijzen we onze klanten op het risico wanneer ze de NEN 3140-keuring negeren.”

Toenemende verantwoordelijkheid

ETB Cas Sombroek en Smit Elektra behoren tot de grotere elektrotechnische installatiebedrijven in West Nederland. Beide certificeerden zich een aantal jaren geleden volgens de ‘Criteria van Toezicht’ en voegden de NEN 3140-keuring toe aan hun dienstverlening. Jan Smit: “ Ik herken het beeld dat Kees schetst. NEN 3140 komt voor de meeste bedrijven pas in beeld wanneer de Arbeidsinspectie de elektrische installatie negatief heeft beoordeeld en actie verlangt. Maar het aantal bedrijven dat wél zelf zijn verantwoordelijkheid neemt, zie ik aan de andere kant ook toenemen. Steeds meer wordt de NEN 3140-keuring als een morele plicht gezien om werknemers en klanten te beschermen tegen de risico’s van de bedrijfsplek. Gewoonweg als een vanzelfsprekend onderdeel van hedendaags maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.”

Verder dan verplichting

Marco Sombroek legt het verband tussen een deugdelijke elektrische installatie en bedrijfszekerheid. “In contact met klanten trek ik vaak de vergelijking met de APK-keuring aan de auto,” begint hij. “Kijk je naar bedrijfsgebouwen, dan staan die er meestal al vele jaren. Soms zijn er delen aan- of bijgebouwd. Veroudering van de elektrische installatie, fouten in het ontwerp, fouten in de aanleg of fouten in het onderhoud kunnen allemaal aanleiding geven tot storingen, complete uitval of schade. Met de NEN 3140-keuring wordt de elektrische installatie geanalyseerd, geïnspecteerd, getest en doorgemeten. Met de uitkomsten kun je maatregelen nemen om de elektrische installatie te verbeteren, belangrijke gebreken te herstellen en fouten in de toekomst te voorkomen. Dat is belangrijk voor de continuïteit en bedrijfszekerheid. Toekomstig onderhoud en beheer verlopen ook sneller, wat weer kostenbesparend werkt. NEN 3140 is als noodzakelijk onderhoud aan je auto. Het houdt of brengt je elektrische installatie in een goede conditie. Dus ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is de NEN 3140-keuring verstandig.”

Complete begeleiding met 10% korting

“Onzekerheid houdt bedrijven ook tegen,” haakt Jan Smit in. “Het is onbekend terrein. Ze weten niet wat ze moeten verwachten of zien op tegen ‘een heleboel gedoe’. Pas als ze die stap hebben gezet om contact te leggen, merken ze dat het vanzelf gaat. Dat ze van a tot z begeleid worden. We beginnen met het verzamelen van gegevens en eindigen bij het Plan van Aanpak. Op basis van verzamelde info, inspecties, metingen en beproevingen staan daar de conclusies, afspraken en aanbevelingen in vermeld. Dat is het traject in een notendop.” Marco Sombroek vult aan: “Daarbij is het voor de klant een voordeel dat wij allround elektrotechnische installateurs zijn en geen pure keuringsbedrijven. Als we heel gevaarlijke, zelfs levensbedreigende situaties aantreffen kunnen we dat gelijk oplossen, waar een keuringsbedrijf de boel stil zou moeten leggen. Ook beoordelen we elke elektrische installatie automatisch met veel praktische bedrijfservaring. Binnen de gestelde normen zoeken we in de conclusies en aanbevelingen waar nodig dan ook altijd naar de meest praktische en betaalbare oplossing.” ETB Cas Sombroek en Smit Elektra zijn met tientallen gekeurde bedrijven ervaren specialisten. Speciaal voor klanten van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs bieden zij nu 10% korting op een NEN 3140-keuring.

Conclusie

De NEN 3140-keuring is verplicht volgens de Arbo-wet, biedt bescherming bij  aansprakelijkheidsvraagstukken, hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en levert bedrijfseconomische voordelen. Bent u geïnteresseerd in de 10% kortingsregeling die Molenaar & Zwarthoed Adviseurs met Smit Elektra en ETB Cas Sombroek is aangegaan? Loop dan bij M&Z   Adviseurs binnen en vraag naar uw vaste relatiebeheerder.

Prijsuitreiking Decemberactie 2019

23-01-2020 Prijsuitreiking Decemberactie 2019

Verschil tussen natura en restitutie zorgverzekering

28-12-2019 Verschil tussen natura en restitutie zorgverzekering

Past uw zorgverzekering nog wel bij u?

02-12-2019 Past uw zorgverzekering nog wel bij u?

Stimuleringsfonds 2019

05-11-2019 Stimuleringsfonds 2019